Η Εταιρία

ιδρύθηκε το 1980

Ιστορικό

Η εταιρεία «A. Α. ΡΩΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1980 απο τον κ. Αλέξανδρο Ρώιμπα με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή σωλήνων αλουμινίου και συναφών προϊόντων. Αρχικά εγκαταστάθηκε στον Μαραθώνα Αττικής όπου σταδιακά ανέπτυξε ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα για την διάθεση των προϊόντων της τα οποία κυκλοφορούν στις αγορές εσωτερικού & εξωτερικού με το διακριτικό τίτλο «Alu-Microtubes».

Το ενδιαφέρον και η ανησυχία του φορέα για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης είχαν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά και εγκατάσταση της, το 1990 στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας σε νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Η Εταιρεία σήμερα

Σήμερα στο πρόγραμμα παραγωγής της περιλαμβάνονται:

Σωλήνες – σύρματα Αλουμινίου & ταινίες διαφόρων διιαμετρημάτων
Τριχοειδεις σωλήνες χαλκού Cu Capillary κλπ και δευτερευόντως
η κατασκευή διαφόρων μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων για την επεξεργασία σωλήνων

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εγγυημένη ποιότητα των προϊόντων της διασφαλίζεται απο την υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001/2008 που αποτελεί και προϋπόθεση για την υλοποίηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού (το 30% του κύκλου εργασιών της προέρχεται απο εξαγωγική δραστηριότητα)