Τριχωειδής Σωλήνες Χαλκού

Εφαρμογές & Διαστάσεις

Τριχωειδής Σωλήνες Χαλκού

Capillary σωλήνες χαλκού άνευ ραφής, με τα ακόλουθα κράμματα C12200(προηγούμενη ονομασία DHP), σκληρότητα 0,50 μέγεθος κόκκου 0,0015-0,040 χιλ.

Ολοι οι σωλήνες παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

ASTM B68, B743

καθώς και σε διαστάσεις κατά παραγγελία των πελατών μας

Χρήσεις

Ο τριχοειδής σωλήνας Χαλκού χρησιμοποιείται ειδικότερα για ψυκτικές εγκαταστάσεις και κλιματιστικά.