Ταινίες Αλουμινίου

Ταινίες Αλουμινίου

Με τα ακόλουθα κράμματα (EN-AW 1050A – AL99.5, EN-AW 6060 – AlMgSi0.5, EN-AW 6005 – AlMgSi1, EN-AW 3103 – AlMn, EN-AW 5005 – AlMg1) σε ρόλους.

Oι ταινίες παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΕΗ

AL7,6 x 1,3 A.T.309KY ΔΕΗ 410001846

καθώς και σε διαστάσεις κατά παραγγελία των πελατών μας

Χρήσεις

Η ταινία Αλουμινίου χρησιμοποιείται ειδικότερα για την πρόσδεση αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κεραίες και γενικότερα στην βιομηχανία